ПОКАЗАННЯ ЩОДО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ В САНАТОРІЇ «ОДЕСА» СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Санаторій має загальну спеціалізацію з пріоритетами надання лікувально-профілактичної допомоги при окремих захворюваннях опорно-рухового апарату, серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях органів дихання, нервової системи, хвороб гінекологічного та урологічного профілю та медико-психологічної реабілітації, відновлювального лікування дітей.

 

І ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

 1. Інфекційні артропатії. Піогенний артрит, реактивні та після інфекційні артропатії. М00. М03
 2. Реактивні артропатії (хвороби Рейтера, урогенних і постентероколітичних артропатій). Шифр по МКХ-10: М 02
 3. Післяінфекційні та реактивні артропатії визначеної етіології (бруцельозної, гонорейної, післятифозної) та інші поліартрити без ознак активного процесу, функціональна недостатність суглобів не вище 1 ступеня.

Протипоказання: періоди посилення активності запального процесу

 1. Постінфекційні та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках. Шифр МКХ-10: М 03

Показання для санаторно-курортного лікування: фаза нестійкої та стійкої ремісії

 1. Сироваткопозитивний ревматоїдний артрит. Шифр МКХ-10: М 05

Протипоказання: Активність процесу ІІІ стадії.

 1. Інший ревматоїдний артрит (не вище ІІ ступеня активності). Шифр МКХ-10: М 06
 2. Псоріатична та ентеропатична артропатії (фаза нестійкої та стійкої ремісії). Шифр МКХ-10: М 07
 3. Поліартроз, коксартроз (артроз тазостегнового суглобу, гонартроз (артроз колінного суглобу), артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглобу, інші артрози. Шифр МКХ-10: М 15; М16; М17; М18; М19

Протипоказання: виражений синовіт.

 1. Остеопороз, остеопороз без патологічного перелому. Шифр МКХ-10: М 80; М81

Протипоказання: перелом.

 1. Ювенільний артрит. Шифр МКХ-10: М 08

Протипоказання: Активність процесу ІІІ ст.

 1. Ювенільний артрит, при хворобах, класифікованих в інших рубриках (не вище ІІ ступеня активності). Шифр МКХ-10: М 09
 2. Подагра. Шифр МКХ-10: М 10

Протипоказання: періоди посилення активності запального процесу.

 1. Інші кристалічні артропатії (фаза нестійкої та стійкої ремісії). Шифр МКХ-10: М 11
 2. Інші специфічні артропатії (фаза нестійкої та стійкої ремісії). Шифр МКХ-10: М 12
 3. Інший артрит (фаза нестійкої та стійкої ремісії). Шифр МКХ-10: М 13
 4. Анкілозивний спондилоартрит (хвороби Бехтерева). Шифр МКХ-10: М 45

Протипоказання: Активність процесу ІІІ ст.

 1. Дорсопатії (остеохондроз хребта, спондильоз, дорсалгії). Шифр МКХ-10: М 42 (42.0, 42.1, 42.9), М47, М54

Протипоказання: періоди загострення хвороби

Спондильоз.

Спондильоз, спондилоартроз без різких обмежень рухливості хребта, в тому числі таких, які супроводжуються радикулопатією, мієлопатією в стадії ремісії, які не супроводжуються різкими порушеннями в руховій сфері.

 1. Інші запальні спондилопатії (фаза нестійкої та стійкої ремісії). Шифр МКХ-10: М 46
 2. Синовіт і тендосиновіт (хронічні синовіти і буриіти різної локалізації, тендовагініти в стадії неповної та повної ремісії). Шифр МКХ-10: М 65
 3. Інші тензопатії (фаза неповної та повної ремісії). Шифр МКХ-10: М 77

Ураження між хребцевих дисків шийного відділу.

Інші міжхребетні  дискові ураження інших відділів М51.

 Неврологічні прояви, пов’язані з патологією міжхребетного диску (випадіння, розрив, грижа пульпозного ядра, люмбалгія, радикулопатія).

Шийна та грудна мієлопатія, спонділогенне сдавлення шийного, грудного та попереково-крижового відділів спинного мозку – після закінчення гострого періоду.

Після дискектомії та переднього спонділодеза – через 4-6 місяців після операції, при умові часткового самообслуговування хворого. Стан після операції видалення грижі диску (ламінотомія, фораменотомія,  геміляміноектомія тощо) – через один місяць.

 

ІІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

 1. Стенокардії із рідкими нападами, внаслідок значних та звичайних фізичних навантажень (І–ІІ функціональні класи) без кардіосклерозу або в сполученні з ним із серцевою недостатністю не вищою від ІІ А стадії без порушень серцевого ритму і провідності при стабільному перебігу захворювання. Шифр по МКХ-10: – І 20.9

Протипоказання: індивідуальна непереносності будь-якого виду впливу; наявність недостатності кровообігу вище ІІА, що викликана суміжною або супутньою патологією.

 1. Стенокардії напруження внаслідок значно обмежених звичайних фізичних навантажень (ІІІ функціональний клас) без- або з кардіосклерозом, із серцевою недостатністю не вищою від І стадії без значних порушень серцевого ритму. Шифр по МКХ-10: – І 20.9
 2. Стан після хірургічного лікування ІХС 2–3 місяці після операції (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо) при серцевій недостатності не вищій від І стадії без порушень серцевого ритму. У віддалені терміни після операції (1 рік і більше) при відсутності стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень у стані компенсації або серцевої недостатності не вищій від 1 стадії без порушень серцевого ритму, в сполученні з гіпертонічною хворобою. Шифр по МКХ-10 – І 20–І 25, І10–І15
 3. Стан після хірургічного лікування ІХС через 1 рік і більше (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо) при серцевій недостатності не вищій від І стадії без порушень серцевого ритму. У віддалені терміни після операції (1 рік і більше) при відсутності стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень у стані компенсації або серцевої недостатності не вищій від 1 стадії без порушень серцевого ритму. Шифр по МКХ-10: – І 20.9

Показання для санаторно-курортного лікування:

I 20 (стенокардія)

а) рідкі напади стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень (І-ІІ функціональний клас) з недостатністю кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму і провідності, при стабільному перебізі захворювання;

б) стенокардія напруги внаслідок значно обмежених фізичних навантажень (III функціональний клас) з недостатністю кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.

в) стан після хірургічного лікування ІХС

операції (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо) при недостатності кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.

г) у віддалені терміни після операції (1 рік і більше), при відсутності стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень у стані компен¬сації або недостатності кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.

д) ті ж стани,  в сполученні з гіпертонічною хворобою.

I 25 (Хронічна ішемічна хвороба серця)

а) атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії (I-III функціональних порушень), без порушень серцевого ритму і провідності, при недостатності кровообігу не вище І стадії;

б) ті ж самі стани, але при недостатності кровообігу не вище ІІ-А стадії з рідкими екстрасистолами або нетяжкими пароксизмальними порушеннями ритму;

в) кардіосклероз після перенесеного в минулому  інфаркту міокарда.

 1. Постінфарктний кардіосклероз із стенокардією або без стенокардії І–ІІІ функціонального класу без тяжких порушень ритму серця. Кардіосклероз. Шифр по МКХ-10 – І 25.2

Показання для санаторно-курортного лікування:

а) після перенесеного інфаркту міокарда давністю більше року, без приступів стенокардії, або з рідкими нетяжкими приступами (І-ІІ функціональний клас), без порушень серцевого ритму, при недостатності кровообігу не вище І стадії (через1 рік).

б) ті ж самі стани, але при недостатності кровообігу ІІ-А стадії з    гіпертонічною хворобою не вище II стадії.

в) кардіосклероз після перенесеного первинного чи повторного маловогнищевого інфаркту міокарда при загальному задовільному стані хворого, з рідкими приступами стенокардії (I-II функціональний клас), при недостатності кровообігу не вище І стадії, з гіпертонічною хворобою не вище II стадії, без прогоностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності.

 1. Атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії або зі стенокардією І та ІІ функціонального класу без тяжких порушень серцевого ритму і провідності з серцевою недостатністю не вищою від ІІ А стадії. Шифр по МКХ-10 – І 25.1
 2. Атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії або зі стенокардією І та ІІ функціонального класу без тяжких порушень серцевого ритму і провідності при серцевій недостатності не вищій від ІІ А стадії з рідкими екстрасистолами або неважкими пароксизмальними порушеннями серцевого ритму. Шифр по МКХ-10 – І 25.3
 3. Гіпертонічна хвороба І та ІІ стадії доброякісного перебігу без частих гіпертонічних кризів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, при серцевій недостатності не вищій від І стадії. Есенціальна (первинна) гіпертензія. Шифри по МКХ-10: І 10

Показання для санаторно-курортного лікування:

 1. a) гіпертонічна хвороба доброякісного перебігу без частих гіпертонічних кризів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, при недостатності кровообігу не вище I ст. (допускається наявність синусової аритмії, поодиноких екстрасистол)

б) той ж самий стан, але в сполученні зі стабільною стенокардією I –II  функціональних класів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, при недостатності кровообігу не вище I ст.

в) гіпертонічна хвороба доброякісного  некризового перебігу при постіному прийомі протиангінальних препаратів, без тяжких наслідків порушень мозгового та коронарного кровообігу, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, без порушень азотовидільної функції нирок, а також в сполученні зі стабільною стенокардією стенокардією I –II  функціональних класів при недостатності кровообігу не вище I ст.

 1. Реноваскулярна гіпертонія після реконструктивних операцій на ниркових артеріях і нирках, з нормалізацією або значним зниженням артеріального тиску після операції, без виражених явищ недостатності азотовидільної функції нирок, порушення мозкового та коронарного кровообігу при серцевій недостатності не вищій від І стадії і відсутності прогностично несприятливих порушень серцевого ритму. Вторинна гіпертензія. Шифр по МКХ – 10: І 15
 2. Атеросклероз периферичних судин. Шифр по МКХ – 10: І 70

Показання для санаторно-курортного лікування:

а) атеросклероз артерій кінцівок та  термінального відділу брюшної аорти у стані компенсації та  субкомпенсації кровообігу кінцівок.

б) ті ж стани, але в сполученні з ІХС (постінфарктний кардіосклероз, стабільна стенокардія), недостатність кровообігу не вище II А стадії.

 1. Облітеруючий ендартеріїт (хвороба Бюргера). Шифр по МКХ – 10: І 73.1

Показання для санаторно-курортного лікування:

Облітеруючий ендартеріїт у стані компенсації та субкомпенсації кровообігу кінцівок, період стійкої ремісії.

 1. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок Шифр по МКХ – 10: І 83

Показання для санаторно-курортного лікування:

Хронічна венозна недостатність на основі варикозного розширення вен.

 1. Флебіт і тромбофлебіт. Шифр по МКХ – 10: І 80.0 – I 80.3

Показання для санаторно-курортного лікування:

Остаточні явища після флебіту, тромбофлебіту вен нижніх кінцівок після закінчення гострих або підгострих явищ не раніше ніж через 4 місяці після тромбофлебітів глибоких вен (посттромбофлебітичний синдром) та через 2 місяці після поверхневих.

 1. Гіпотензія. Шифр по МКХ – 10: І 95

Показання для санаторно-курортного лікування:

Эсенціальна гіпотензія

 1. Нейроциркуляторна дистонія. Шифр за МКХ-10: С90, F45.
 2. Недостатність мітрального клапана без ознак активності ревматичного процесу, при стані компенсації або серцевої недостатності не вищій від ІІ А стадії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності. Сполучена мітральна вада атріовентрикулярного отвору, не більш ніж ІІ ступінь стенозу, без ознак активності процесу при стані компенсації або серцевій недостатності не вище І стадії. Шифр по МКХ – 10: І 05.1

Показання для санаторно-курортного лікування: Ревматичні хвороби мітрального клапана

а) вада серця – недостатність мітрального клапана  без ознак активності процесу при компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності (екстрасистолія – групова, політопна, часта, пароксизмальні порушення серцевого ритму, атріовентрикулярна блокада вища за I ступінь, повна блокада ніжок пучка Гиса).

б) поєднаний мітральний порок серця з переважанням недостатності мітрального клапану без ознак активності процесу,  при  компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності.

в) поєднаний мітральний порок серця з переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору не вище II ступеня без ознак активності процесу при стані компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії.

 1. Сполучена мітральна вада серця з переважанням недостатності мітрального клапана без ознак активності процесу – при стані компенсації або серцевій недостатності не вище І стадії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму. Шифр по МКХ – 10: І 05.2
 2. Сполучена мітральна вада серця з переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору, не більш ніж ІІ ступінь стенозу без ознак активності процесу або з мінімальним ступенем активності при при серцевій недостатності II А стадії. Шифр по МКХ-10: І 05.8
 3. Стан після мітральної комісуротомії або інших реконструктивних операцій на клапанах серця 6–8 місяців після операції при відсутності активності ревматичного процесу, при компенсації або серцевій недостатності не вищій від ІІ А стадії без порушень серцевого ритму. Шифр за МКХ-10: І 05.8
 4. Пролапс мітрального клапану Шифр по МКХ-10: І 34.1

Пролапс мітрального клапану без порушення ритму та провідності, або не вище I-II ступеню.

 

 1. Природжені вади розвитку системи кровообігу. Шифр по МКХ-10:Q 20-28

Показання для санаторно-курортного лікування:

а) природжені вади серця без ознак ендоміокардіту при компенсації або недостатності кровообігу не вище І стадії;

б) ті ж стани при недостатності кровообігу не вище ІІ-А стадії.

 1. Вроджені вади серця без ознак ендоміокардіту при стані компенсації або серцевій недостатності не вищій від ІІ А стадії. Шифр по МКХ-10:
 2. Гіпертрофічна кардіоміопатія без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу, без серцевої недостатності чи при серцевій недостатності не вище І стадії. Шифр за МКХ-10: І 42

ІIІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 1. Вазомоторного риніту. Шифр по МКХ-10: J30

Протипоказання: гостра стадія процесу.

 1. Хронічний риніт, фарингіт, синусит, хронічні хвороби ротоглоточних та носоглоточних мигдаликів. Шифр по МКХ-10: J31, J32, J35  Хронічний ларингіт.

Протипоказання: гостра стадія процесу.

 1. Емфізема. Шифр по МКХ – 10 : J 43

Показання для санаторно-курортного лікування:

Эмфізема легень, у тому числі при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.

Эмфізема легень при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії.

 1. Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Шифр по МКХ – 10 : J 44, 44.8, 44.9

Показання для санаторно-курортного лікування:

Хронічний катаральний обструктивни бронхіт неспецифічного, радіаційного та професійного характеру у  фазі стійкої та нестійкої реміссії; хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі стійкої ремісії, з легенево–серцевою недостатністю не вище I стадії.

Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі нестійкої ремісії, Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі нестійкої ремісії з частими загостреннями, при наявності легеневї-серцевої недостатності не вище II стадії.

Протипоказання: хронічний обструктивний бронхіт у стані загострення, при наявності легенево-серцевої недостатності вище II стадії.

 1. Хронічний бронхіт, трахеобронхіт. Шифр по МКХ – 10 : J 41 (41.8), 42

Показання для санаторно-курортного лікування:

Хронічний бронхіт простий, слизово-гнійний, трахеобронхіт, неспецифічного, професійного характеру (токсичної та пилової етіології) та спричинений радіаційним випроміненням у фазі стійкої та  нестійкої ремісії.

Протипоказання: хронічний обструктивний бронхіт у стані загострення, при наявності легенево-серцевої недостатності нижче II стадії.

 1. Хвороби легенів, що спричинені зовнішніми агентами. Шифр по МКХ  – 10. J 60 – J 6

Критерії переходу до санаторно – курортного  етапу реабілітації хворих с пневмоконіозами:

– зникнення клінічних симптомів захворювання;

-зникнення дихальної недостатності, або не вище 1 ступеня;

– нормалізація гемограм.

Протипоказання: хворі на пневмоконіози у фазі загострення захворювання, або які супроводжуються легенево- серцевою недостатністю вище 2 ступеня, хронічна рецидивуюча форма тромбоемболії легеневої артерії, бронхоектази, хронічні абсцеси легень при різкому виснаженні хворих, які супроводжуються виділенням гнійного мокротиння та кровохарканням.

 1. Пневмоконіоз, неуточнений. Шифр по МКХ – 10: J 64

Показання для санаторно-курортного лікування:

Пневмоконіоз, спричинений неорганічним пилом, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії

 1. Респіраторні стани, спричинені неуточненими зовнішніми агентами. Шифр по МКХ – 10: J 70.9

Показання для санаторно-курортного лікування:

Пневмосклерози після запальних захворювань, що супроводжують  хронічні процеси в органах дихання, спричинених радіаційним випроміненням, лікарськими засобами, при відсутності загострення основного процесу, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.

 1. Хвороби бронхів що не класифіковані в інших рубриках. Шифр по МКХ – 10: J 98.0

Показання для санаторно-курортного лікування:

Трахеобронхіальна дискінезія при відсутності кашльово-непритомного синдрому,

Бронхоектатична хвороба в стадії стійкої ремісії при обмежених інфільтративних змінах без виділення гнійної мокроти, при серцевій та легеневій недостатності не вище першого ступеня.

 1. Стан після перенесеної пневмонії. Шифр по МКХ – 10: J 12 – J 18

Протипоказання: пневмонія у стадії загострення, пневмосклероз та пневмоконіози, які супроводжуються легенево – серцевою недостатністю вище ІІ ступеню; хронічна рецидивуюча форма тромбоемболі легеневої артерії; бронхоектази, хронічні абсцеси легень при різкому виснаженні хворих, які супроводжуються виділенням гнійного мокротиння та кровохарканням.

 1. Бронхіальна астма. Шифр по МКХ – 10: J 45, 45.0, 45.      1,45.8, 45.9.

Показання для санаторно-курортного лікування:

Бронхіальна астма атопічна, неатопічна, змішана у тому числі професійного походження у фазі стійкої ремісії з легкими та нечастими приступами ядухи, з дихальною недостатністю не вище II ступеню

Протипоказання: бронхіальна астма у стані загострення.

 1. Інші інтерстиціальні хвороби легенів із згадкою про фіброз. Стан після запальних захворювань при легеневій і серцевій недостатності не вище першого ступеня. J1

Плевральна бляшка. Потовщення плеври. J 92

Фіброторакс J 93

Пневмоторакс, інші ураження плеври.

Респіраторні порушення після медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках.

Стан після операцій на легенях з приводу нагнійного процесу не туберкульозного характеру, уродженої патології та новоутворень доброякісного характеру, при загальному стані хворого не раніше ніж через 3-4 місяці після операції при легеневій недостатності не вище першого ступеня.

ІV ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОВИДНОГО ВІДРОСТКУ

 

Хвороби середнього вуха і сосковидного відростку:

 1. Хронічний серозний середній отит Н 65.2
 2. Хронічний слизовий середній отит Н 65.3
 3. Хронічні серозні процеси середнього вуха: отит, туботимпаніт в стадії ремісії.
 4. Початкові стадії захворювання слухового нерва, кохлеарні неврити зі зниженням слуху.

Примітка – крім зимових місяців

Хвороби внутрішнього вуха:

 1. Отосклероз Н 80.
 2. Отоспонгіоз
 3. Початкові стадії та форми, не ускладнені хронічною гнійною інфекцією.
 4. Стан після перенесеної операції – не раніше 1 місяця.

 

Протипоказання по розділу: Хвороба Меньєра.

 

V ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 

 1. Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи. Шифр по МКХ-10 F45.3
 2. Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи серця і серцево-судинної системи (включає: кардіоневроз, нейроциркуляторну астенію, синдром Да Коста).
 3. Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи нижнього відділу шлунково-кишкового тракту (включає: синдром роздратованого кишечника, психогенний пронос, метеоризм).
 4. Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи органів дихання (включає: гіпервентиляцію, психогенний кашель, психогенну ядуху).
 5. Неврастенія. Шифр по МКХ-10: F 48 (48.0)

Гіперстенічна, перехідна (подразнювальної слабкості),  гіпостенічна. Неврози, синдром стомлення, неврозоподібні стани обумовлені психогенними і соматичними факторами, інфекцією, інтоксикацією, травмою, ендокринними порушеннями при загальному стані хворого.

 

 1. Наслідки запальних захворювань центральної нервової системи (бактеріальний менінгіт, не класифікований в інших рубриках, енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, наслідки запальних хвороб центральної нервової системи). Шифр по МКХ-10: G 00, 04, 09
 2. Церебральний арахноїдит (конвекситальна й задньочерепна форми) в стадії ремісії через 3-6 місяців після початку захворювання.
 3. Залишкові явища після перенесеного кліщового, постгрипозного, вакцинального, ревматичного та інших форм енцефаліту, включаючи гіпоталамічний, вегето-судинний синдроми з рідкими пароксизмами при умові самообслуговування й самостійного пересування.
 4. Церебральний атеросклероз. Шифр по МКХ-10: I 67.2
 5. Наслідки цереброваскулярних хвороб. Шифр по МКХ-10: І 69

Показання для санаторно-курортного лікування:

 1. Транзиторна ішемія („малий інсульт” без повторних кризів і гіпертонічної хвороби ІІ-ІІІ стадії через 3-4 місяці після нападу).
 2. Минущі порушення мозкового кровообігу, ангіодистонічні церебральні кризи, які протікають з вогнищевою органічною симптоматикою, яка регресувала на протязі однієї доби, не раніше 2 тижнів від розвитку захворювання.
 3. Наслідки закупорки або стенозу церебральних магістральних артерій, мозкових артерій (інфаркту мозку) у відновлювальному періоді не раніше 4-6 місяців при можливості самообслуговування й самостійного пересування, без зниження інтелекту, афазії.
 4. Форми ішемічних інсультів з помірно й не різко вираженою вогнищевою органічною неврологічною симптоматикою, яка регресувала повністю або частково на протязі 1-2 тижнів.
 5. Мігрені. Шифр по МКХ-10: G 43

Показання для санаторно-курортного лікування: Різні форми мігрені без частих нападів.

 1. Наслідки черепно-мозкової травми. Шифр по МКХ-10: S 06,T 90

Показання для санаторно-курортного лікування:

 1. Наслідки закритих (через 2 місяці) та відкритих (через 5 місяців) травм головного мозку при наявності астенічного, вегето-судинного, гіпоталамічного синдромів без різко вираженої гіпертензії, які не супроводжуються різкими порушеннями в руховій сфері, перешкоджаючими самообслуговуванню та самостійному пересуванню, без епілептичних приступів та психічних порушень.
 2. Хворі з наслідками тяжких травм (після контузії, відкритих чи закритих черепно-мозкових травм, хірургічного видалення внутрішньочерепної гематоми) при наявності рухових розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування, через 2 місяці можливо направляти в місцевий санаторій (при відсутності епілептичних та епілептиформних нападів)
 3. Хворі після струсу головного мозку через 1 місяць після травми.
 4. Наслідки запальних захворювань центральної нервової системи. Шифр по МКХ-10: G 00, G 09

Показання для санаторно-курортного лікування:

 1. Церебральний арахноїдит (конвекситальна й задньочерепна форми) в стадії ремісії через 3-6 місяців після початку захворювання.
 2. Залишкові явища після перенесеного кліщового, постгрипозного, вакцинального, ревматичного та інших форм енцефаліту, включаючи гіпоталамічний, вегето-судинний синдроми з рідкими пароксизмами при умові самообслуговування й самостійного пересування.
 3. Енцефаліт та мієліт після закінчення гострого періоду не раніше ніж чим через 4 місяці після захворювання при можливості самостійного пересування та самообслуговування, ознаках триваючого відновлення й відсутності розладів функції тазових органів.
 4. Травми спинного мозку. Шифр по МКХ-10:

Показання для санаторно-курортного лікування:

Наслідки травм спинного мозку, кінського хвоста з тетра- або парапарезами, без виразного обмеження самообслуговування й грубих порушень функції тазових органів, через 4-6 місяців після травми або ортопедичної нейрохірургічної операції.

Протипоказання  Різко виражені форми зі значними порушеннями тазових функцій, функції ковтання при повній неможливості самообслуговування.

 1. Розсіяний множинний склероз. Шифр по МКХ-10: G 35.

Показання для санаторно-курортного лікування: не різко виражені форми без значних порушень рухових, тазових та когнітивних функцій при можливості самообслуговування.

Протипоказання: Різко виражені форми зі значними порушеннями рухових функцій при неможливості самообслуговування.

 1. Неврастенії (гіпер-, гіпостенічної форм та подразнювальної слабкості). Шифр по МКХ-10: F 48.0
 2. Ураження лицевого нерва (VII черепного нерва). Шифр по МКХ-10: G 51.

Протипоказання: гострий період захворювання, наявність контрактур та синкінезій є протипоказом до електротерапії.

 1. Мононейропатій, тунельних синдромів. Шифр по МКХ-10: G 54 – G 59

Протипоказання: загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування, гострий період захворювання, різкі порушення у руховій сфері (паралічі, що перешкоджають самостійному пересуванню) та значні розлади функції тазових органів (крім хворих, які направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спинного мозку), наявність м’язових атрофій, що потребує хірургічної корекції.

 1. Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи. Шифр по МКХ-10: G 61 – G 64

Протипоказання: загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування, гострий період захворювання та 3 – 4 місяця після нього, різкі порушення у руховій сфері (паралічі, що перешкоджають самостійному пересуванню) та значні розлади функції тазових органів (крім хворих, які направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спинного мозку), наявність м’язових атрофій, що потребує хірургічної корекції.

 1. Дистонія Шифр по МКХ-10: J24

Інші екстра пірамідні та рухомі порушення Шифр по МКХ-10:J25

Мігрень Шифр по МКХ-10:J44

Інші  синдроми  головного  болю Шифр по МКХ-10:J45

Блефараспазм Шифр по МКХ-10:J43

Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми  при направленні з південного регіону не раніше ніж через 3 місяця після нападу

Ті ж стани не раніше ніж через шість місяців, без повторних (протягом шести місяців) транзиторних церебральних ішемічних нападів, без вираженого стенозу магістральних судин головного мозку та вираженої артеріальної гіпертензії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності.

 1. Ураження трійчастого нерва J50

Ураження нервових корінців та сплетінь J54

Ураження плечового сплетіння J54/0

Ураження  попереково-крижового сплетіння J54.1

Здавлення нервових сплетінь та корінців при спондильозі J55.2

Запальна поліневропатія  G 61

Інші поліневропатії G 62

Інші розлади префіричної нервової системи G 64

Поліневропатії вегетативні, запальні пост інфекційні, токсичні ( крім алкогольних, в тому числі професійного характеру) після закінчення гострого періоду.

Хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів G 70 -73

 1. Судині мієлопатії

Ішемічний спінальний  інсульт  не раніше ніж через один рік після інсульту. G 95.1

 1. Постравматичні розлади. МХ 10: J 3  F 43.0, 43.1

Синдром хронічної втоми

Гостра реакція на стрес

Посттравматичний стресовий розлад

 

 VІ ГІНЕКОЛОГІЯ. ХВОРОБИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

 1. Xронічний сальпінгіт і оофорит, хронічний метрит та ендометрит, хронічний параметрит, тазові спайки очеревини, тазові перітонеальні післяопераційні спайки, неправильні положеня матки, жіночі безплідності трубного походження, жіночі безплідності маткового походження, внутрішньо маткові спайки. Шифр за МКХ-10:

Хронічний сальпінгіт і оофорит. Шифр N 70.1

Показання для санаторно-курортного лікування:

Хронічна стадія в період ремісії, не раніше ніж через 2 місяці після останнього загострення при нормальній температурі, відсутності зрушень в лейкоцитарній формулі та ШОЕ.

Тазові спайки очеревини. Шифр N 73.6

Після перенесеного запального процесу в малому тазу, після операції з приводу позаматкової вагітності, апоплексії яєчника, запальних тубооваріальних утворень, після реконструктивних операцій. Тазові гангліоневріти. За наявності відомостей про результати гістологічного дослідження та об’єм оперативного втручання.

Тазові перітонеальні спайки післяопераційні. Шифр N 99.4

Неправильні положення матки. Шифр N 85.4

Фіксовані або субфіксовані в результаті перенесеного запального процесу, обумовлені тазовими перітонеальнимі спайками.

Інфантилізм, гіпоплазія матки (y поєднанні з хронічним запальним процесом геніталій, дисфункцією яєчників)

Жіноча безплідність трубного походження. Шифр N 97.1

Жіноча безплідність маткового походження. Шифр N 97.2

Первинна, вторинна, що виникла в результаті перенесеного запального захворювання з непрохідністю маткових труб, гіпофункцією яєчників, гіпоплазієй матки.

Внутрішньоматкові спайки. Шифр N 85.6

 1. Дисфункція яєчників, вторинна аменорея, вторинна олігоменорея, жіночої безплідності, пов’язаної з відсутністю овуляції. Шифр за МКХ-10:

Дисфункція яєчників. Шифр N 92

Відсутня, мізерна та нечаста менструація (гіпоменорея та аменорея).Шифр N 91.1, 91.2, 91.4, 91.5

Вторинна, як наслідок порушення функції яєчників або змін в матці

Безплідність жіноча, повязана з відсутністю овуляції. Шифр N 97.0

 1. Патологічний клімакс. Шифр за МКХ-10: N 95.1

Порушення менопаузи та інші розлади в період перед менопаузою (Клімактеричний синдром)

 1. Запальні хвороби передмiхурової залози (ЗХПЗ). Хронічний простатит. Шифр за МКХ – 10: N 41.1

Протипоказання: Гострі і підгострі захворювання передміхурової залози, а також предлежащих органів (гострий і підгострий цистит, проктит і ін.), специфічний інфекційний простатит в гострій і підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея та ін.), поліпозний, язва, геморагічний проктит, тріщини заднього проходу, геморой, що кровоточить, доброякісна гіперплазія передміхурової залози 2-3 стадії з виразними порушенням сечовипускання, злоякісні пухлини.

 1. Чоловіче безпліддя. Шифр по МКХ – 10: N 46

Протипоказання: гострі та підгострі запальні захворювання передміхурової залози, а також передлежачих органів (гострий і підгострий цистит, проктит та ін.)., специфічний інфекційний простатит в гострій та підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея та ін.), поліпозний, виразка, геморагічний проктит, тріщини заднього проходу, геморой, що кровоточить, доброякісна гіперплазія передміхурової залози 2-3 стадії із значним порушенням сечовипускання, злоякісні пухлини.

 1. Хронічний цистит. Шифр по МКХ – 10: N 30:

Цистит (інтерстиціальний цистит (хронічний), інший хронічний цистит, інший цистит). Шифр по МКХ – 10: N 30 (30.1, 30.2, -30.9)

Протипоказання: специфічний інфекційний цистит в гострій і підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея і ін.), поліпозний, виразка, геморагічний проктит, виразні порушення сечовипускання, злоякісні пухлини.

 1. Хронічний пієлонефрит. Шифр по МКХ – 10: N 11

Протипоказання: хронічний пієлонефрит у фазі активного запалення, наявність ознак декомпенсації нирок (олігурія, підвищений залишковий азот); полікістоз нирок, декомпенсований гідронефроз.

 

Протипоказання до розділу

 1. Хронічний нефротичний синдром з ознаками ниркової недостатності, зі значною артеріальної гіпертензією,
 2. Хронічний гломерулонефрит зі симптомами хронічної недостатності вище 1 стадії
 3. Обструктивне уропатія, кіста придбана
 4. Рецидивна та стійка гематурія макрогематурія
 5. Всі урологічні хвороби в гострій стадій та хронічні загострення в стадій загострення
 6. Камінці нирок та сечоводу, які потребують ведення хірургічним шляхом
 7. Стриктура уретри
 8. Аденоми простати 3 ступеня
 9. Гломерулярні хвороби
 10. Післяабортний період  (до першої менструацій)
 11. Пузирно- піхвинні свищі
 12. Туберкульоз сечостатевої системи
 13. Пухлини сечостатевої системи

 

 

 

VІІ. ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ Q 00- 99

ВРОДЖЕНІ ВАДИ, (ПОРОКИ РОЗВИТКУ) СИСТЕМИ КРОВООБІГУ Q 20 -24

 

Вроджений іхтіоз Q 82

Протипоказання до розділу

Вроджені аномалії системи кровообігу при серцевій недостатності вище  1 ступеню для курортів та віддалених санаторіїв.

 

VІІІ. ВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Хвороби стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки

Шифр за МКХ 10: К 20- К 31

Езофагіт  К 20

Гастро –езофагеальна хвороба. Гастро – езофагеальна хвороба 1-2 стадії в період ремісії  К 21

Пептична виразка шлунку К 25

 Пептична виразка дванадцятипалої кишки  К26

Пептична виразка не уточненої локалізації К 27

В стадії ремісії або затухання загострення, епітелізації, без рухової недостатності шлунку, без схильності до кровотеч та пенетрації.

Примітка. Одноразова профузна кровотеча через 1 рік і більше не є протипоказанням до курортного лікування.

Гастрит та дуоденіт  К29

Хронічний поверхневий гастрит К 29.3

Хронічний атрофічний гастрит К 29.4

В стадії ремісії або затухання загострення

Неінфекційний ентерит та коліт (К 50 – К 52)

 Хвороба Крона К50

Виразковий коліт, виразковий ентероколіт  К 51.0

Хронічний коліти та ентероколіти різної етіології, легкого та середньої ступеня важкості, крім стенозуючих, туберкульозних, виразкових та інфекційних форм в стадії клініко-ендоскопічної ремісії

Інші хвороби кишечнику (К 55 – К 63) Хвороби очеревини ( К 65- К 67)

Інші функціональні порушення кишечнику К 59

Дискинезія  кишечнику в стадії клініко – ендоскопічної ремісії

Інші хвороби кишечнику К 66

Інші ураження очеревини К 66

Стани, які розвинулись на підставі хронічних запалень (нетуберкульозного походження), після операцій (не раніше ніж  через 6 місяців) при зміцнілому післяопераційному рубці, задовільному загальному стані та після трави черевної порожнини, крім форм ускладнених гнійним процесом та форм в стадій загострення запального процесу.

Хвороби печінки ( К 70 – К 77) Вірусний гепатит( В 12- В 19)

Алкогольний гепатит К 70.1

Токсичне ураження печінки К 71.6

Аутоімуний гепатит К 73.2

Хронічний гепатит неуточнений К 73.9

Хронічний гепатит різної етіології, жирова дистрофія печінки, залишкові явища після токсичних ураженнях  печінки в неактивний стадії, при незначних відхиленнях функціональних проб печінки.

Хронічний вірусний гепатит.

Залишкові явища хронічного неактивного гепатиту при нормальних показниках ферментів в сироватці крові та функціональних пробах печінки. В 18-19

Жовчнокам’яна хвороба 

Жовчнокам’яна хвороба без приступів печінкової коліків без форм, ускладнених інфекцією, закупоркою жовчних шляхів К 80

Стан після оперативного втручання на жовчних шляхах при задовільному загальному стані  через 6-8 місяців після операцій

Хронічний холецистит К 81.1

Холангіт

Хронічний холецистит, холангіт в стадії ремісії без частих загострень, при нормальних загально клінічних показниках, К83.0

Хронічний панкреатит алкогольної етіології К 86.0

Інший хронічний панкреатит.

Хронічний панкреатит латентної та рецидивної форм у стадії повної ремісії К 86.1

ІНШІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Синдром післяопераційного шлунку

Хвороба оперованого шлунку з приводу виразкової хвороби шлунку та двадцятипалою Кишки при зміцнілому післяопераційному рубці в загальному стані К 91.1

Протипоказання до розділів К 00 К 93, В 15 В 19

 1. Всі захворювання органів травлення в стадій загострення
 2. Непрохідність стравоходу кишечнику, закупорка жовчного міхура
 3. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення, а також виразка ускладнення шлунково-кишкової кровотечі, яке мале місце за останні 8-10 місяців
 4. Гастрити та дуоденіті:ерозивні геморагічні, поліпоз шлунку
 5. Ускладнення після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, (не заживаючий після операційний рубець свищі, атонії культі шлунку, гастро-дуоденальна виразка в фазі загострення зі схильності до кровотечі)
 6. Неінфекційний ентерит та коліт з тяжким перебігом в фазі загострення
 7. Виразкові коліти в стадії загострення, поліпоз кишечника, кровотечний геморой
 8. Жовчнокам’яна хвороба яка супроводжується частими ( більше 2 на рік) нападами печінкової коліки
 9. Залишкові явища вірусного гепатиту з ознаками активного процесу та значним відхиленням показників функціональних проб
 10. Цироз печінки в активній стадій
 11. Всі форми жовтяниці
 12. Важки форми хронічного панкреатиту
 13. Хронічні вірусні гепатити В, С Д. в активній фазі.

 

ІХ. ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ

КЛІТКОВИНИ L 00 – 99

 

 1. Інший атопічний дерматит, екзема, нейродерміт L8
 2. Себорейний дерматит L 21
 3. Хронічні форми в стадій ремісії
 4. Простий хронічний лишай
 5. Обмежені форми нейродерматита в стадій ремісії
 6. Вузлуватий свербець L1
 7. Інший свербець L2
 8. Плоский червоний лишай
 9. Хронічні обмежені та розповсюдженні форми в стадій ремісій
 10. Плоский волосяний лишай L1
 11. Гніздова алокація L
 12. Себорейний кератоз L 82
 13. Вугри L 70
 14. Локалізована склеродермія L0
 15. Лінійна склеродермія L1

Протипоказання до розділу

 1. Всі хвороби шкіри та підшкірної клітковини в гострій та підгострій стадій
 2. Бульозні порушення
 3. Мікози бороди та голови, нігтів торсу, кисті та ступні
 4. Педикульоз акаріаз, та інші інфестацій
 5. Піодермія
 6. Ретикульози шкіри
 7. Червоний вовчак, фотоконтактний дерматит, ксеродермія пізня шкіряна порферія

 

Х. ХВОРОБИ ЕНДОКРИНОЇ СИСТЕМИ, РОЗЛАДУ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ( Е 00- Е 07)

 

 1. Хвороба щитовидної залози пов’язані з йодною недостатністю та подібні стани
 2. Гіпотиреоз, ендемічний зоб – захворювання легкої та середньої ступеня важкості стадії компенсації (крім літніх місяців) Е 01
 3. Тиреотоксикоз (гіпотиреоз)
 4. Тиреотоксикоз (гіпертиреоз) легкої та середньої ступеня важкості в стадії медикаментозної компенсації (весна, осінь та зимові місяці) Е 05
 5. Цукровий діабет
 6. Цукровий діабет (тип 1,2) легкої та середньої важкості, стан компенсації без ускладнень Е 10 – Е 14
 7. Ожиріння та інші види надмірного харчування. 
 8. Ожиріння аліментарне 1-2 ступеня, наслідок недостатньої фізичної активності, порушення регуляції жирового обміну неерогенного походження при серцевій недостатності не вище 1 ступеня Е 65- 68

Протипоказання до розділу

 1. Цукровий діабет важкого ступеня зі схильністю до ацидозу, симптомами перед коматозного стану, частими гіпер- та гіпоглікемічними станами в стадії декомпенсації з ураженням органів та систем.
 2. Тиреотоксикоз середньої та важкої ступенях в стадії декомпенсації.

 

ХІ. ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН

 

Травма нервів та спинного мозку на рівні шиї S 14

Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі  S 24

Травма нервів поперекового відділу спинного мозку на рівні живота нижньою частини спини S 24

Травми нервів верхніх кінцівок S 44

Травми нервів нижніх кінцівок S 64

Наслідки травм та поранень корінців сплетінь, нервових стовбурів які не потребують хірургічного втручання  а також стан після операцій що супроводжуються руховими порушеннями, ознаками  тривалого відновлення функцій, не раніше ніж через 4 місяців після операцій

Неуточнений вплив випромінювання, променева хвороба Т 66

Віддаленні наслідки іншого перелому тазу, тулубу та кінцівок Т 91.2

Наслідки переломів кісток тулуба та кінцівок із сповільненою консолідації або хворобливою кісткової мозоль Т 92.2- 93.1- 93.2

Протипоказання до розділу

 1. Наслідки травм хвороб спинного мозку: гостра та хронічна затримка сечі, яка потребую постійну катетеризацію.
 2. Остеомієліт який потребує лікування
 3. Променева хвороба 3 ступеню, а також наслідки діорадіційного випромінювання

 

ХІІ. ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ (Д 50-53)

 

Залізодефіцитна анемія

Недокрів’я внаслідок не достатку заліза, яке виникло внаслідок важких захворювань (крім злоякісних новоутворень) Д 50

Вітамін В 12 – дефіцитна анемія Д51

Захворювання в стадії ремісії при загальному задовільному стані 

Фолієводефіцитна анемія Д 52

Захворювання в стадії клініко-гематологічної ремісії при компенсації філеєві кислоти

Гемофілія, яка протікає без загострень, кровотеч, та при загальному задовільному стані. Направлення здійснюється я лікарем-гематологом, з власним підтримуючим медикаментозним лікуванням.

Протипоказання до розділу

 1. Всі захворювання крові та кровотворних органів в стадії загострення або гострі стадії
 2. Хронічні інтоксикації важкої ступеня особливо при наявності виражених анемій та вражень нервової системи

 

ХІІІ. НОВОУТВОРЕННЯ

 

Д. 33.0 Доброякісні новоутворення головного мозку над мозковим наметом.

Наслідки видалення доброякісних пухлин головного мозку – не раніш ніж через 12 місяців після операції

Д 33.4 Доброякісне новоутворення спинного мозку.

Наслідки видалення екстра медулярних доброякісних пухлин спинного мозку – не раніш ніж 12 місяців після операції

Примітка: окрім літнього періоду.

 

ХІV. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ

 

 1. Діти з ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА). Шифр по МКХ – 10: М 08.0

Показання.

Діти, хворі на суглобову і системну форми ревматоїдного артриту у фазі ремісії (за відсутності активності) і при низькому і помірному ступені активності процесу (I-II ст.).

Протипоказання.

Хворим з високою активністю ревматоїдного артриту (III ст.), амілоідоз нирок в нефротичній і азотемічній стадії; діти із значними порушеннями опорно-рухового апарату і органу зору, що позбавляють їх можливості пересування і самообслуговування; діти з наявністю кахексії; діти з наявністю супутніх захворювань (активний туберкульоз, розлади психіки, дебільність і невропатичні реакції, що утрудняють перебування в колективі); загальні епідеміологічними протипоказаннями. Недоцільно напрям на бальнеологічні курорти дітей, одержуючих великі дози гормонів.

 1. Діти з реактивними артропатіями. Шифр по МКХ – 10: М 02

Постреспіраторний реактивний артрит. Шифр по МКХ – 10: М 02.8

Постентероколітичні та урогенітальні артрити (хвороба Рейтера)

Показання.

Реактивні артрити у фазі ремісії та мінімальної активності запального процесу.

Протипоказання.

Висока ступінь активності захворювання.

 1. Діти з порушенням постави. Шифр по МКХ – 10: R 29.3

Показання.

Порушення постави.

Протипоказання.

Тетанія, менінгізм, анормальні рефлекси, клацаючи стегно, інші та не уточнені симптоми й ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м’язової  систем.

 

 

ХV. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ

 

 

 1. Діти з хронічним тонзилітом. Шифр по МКХ – 10: J 0

Показання.

Хронічний тонзиліт у фазі ремісії.

Протипоказання.

Хронічний тонзиліт у фазі загострення або неповної ремісії.

 1. Діти з хронічним назофарингітом, хронічним фарингітом. Шифр по МКХ – 10: J 31.1; J 31.2

Показання.

Хронічний назофарингіт у фазі ремісії, хронічний фарингіт у фазі ремісії.

Протипоказання.

Хронічний назофарингіт у фазі загострення або неповної ремісії, хронічний фарингіт у фазі загострення або неповної ремісії.

 1. Діти з хронічним ринітом. Шифр по МКХ – 10: J 31.0

Показання.

Хронічний риніт субатрофічний у фазі ремісії, хронічний риніт гіпертрофічний у фазі ремісії.

Протипоказання.

Хронічний субатрофічний або гіпертрофічний риніт у фазі загострення або неповної ремісії, хронічний атрофічний риніт у фазі загострення, озена, хронічний гранульоматозний риніт, хронічний гнійний риніт, хронічний риніт виразки.

 1. Діти з хронічним синуситом. Шифр по МКХ – 10: J 32.0; J 32.1; J 32.2; J 32.8

Показання.

Хронічний верхньощелепний синусит у фазі ремісії, хронічний етмоідальний синусит у фазі ремісії, хронічний фронтальний синусит у фазі ремісії. Інші хронічні синусити (але не пансинусит).

Протипоказання.

Хронічний синусит у фазі загострення або неповної ремісії, хронічний сфеноідальний синусит, хронічний пансинусит, хронічний синусит неуточнений.

 

 1. Діти з хронічним бронхітом не уточненим (рецидивуючий перебіг). Шифр по МКХ – 10: J 42

Показання.

Хронічний бронхіт не уточнений (рецидивуючий бронхіт) у фазі ремісії.

Протипоказання.

Бронхіт не уточнений, як гострий або хронічний, у дітей менше 15 років, хронічний бронхіт, не уточнений у фазі загострення.

 1. Діти з бронхіальною астмою легкого перебігу персистуюча і інтермитуюча). Шифр по МКХ – 10: J 45

Показання.

Астма бронхіальна інтермитируюча у фазі ремісії, астма бронхіальна персистируюча легка у фазі ремісії.

Протипоказання.

Астма бронхіальна персистируюча важка, астма бронхіальна інтермитируюча або персистируюча у фазі загострення або неповної ремісії, астма з переважанням алергічного компоненту, неалергічна астма, астма неуточнена.

 1. Діти з хронічним простим бронхітом. Шифр по МКХ – 10: J 0

Показання.

Хронічний простий бронхіт у фазі ремісії.

Протипоказання.

Хронічний простий бронхіт в фазі загострення.

 1. Діти зі сколіотичною хворобою I і II ступеня, повільно прогресуючої течії. Шифр по МКХ – 10: М 41

Показання.

Сколіотична хвороба (ідіопатичний сколіоз) I ступеня з поволі прогресуючою течією – у  дітей у віці до 13 років при індексі стабільності не менше 0,5, у віці старше 13 років – при індексі стабільності не менше 0,7 і симптомі Ріссера II-III.

Сколіотична хвороба (ідіопатичний сколіоз) II ступеня з поволі прогресуючою течією – у дітей у віці до 13 років при індексі стабільності не менше 0,5, у віці старше 13 років – при індексі стабільності не менше 0,7 і симптомі Ріссера II-III.

Протипоказання.

Інші види сколіозу, окрім ідіопатичного, ідіопатичний сколіоз нестабільний, з швидко прогресуючою течією, ідіопатичний сколіоз III ступеня (направлення як етап дохірургічної корекції), ідіопатичний сколіоз IV ступеня.

 

ХVІ. ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

 

 1. Діти з неврастеніями (гіпер-, гіпостенічна форми), соціальним фобічним тривожним розладом, соматоформними розладами.

Шифр по МКХ – 10: F 48.0; F 40.1; F 45.0; F 45.3.

Показання.

Неврастенія, соціальні фобії, соматизований розлад, соматоформні вегетативні дисфункції.

Протипоказання.

Синдром деперсоналізації, інші специфічні невротичні розлади, іпохондричний розлад, агорафобія, специфічні ізольовані фобії.

 

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ ДО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

1)      Всі захворювання в гострій стадії, хронічні захворювання у стадії загострення;

2)     Гострі інфекційні захворювання до закінчення терміну ізоляції;

3)      Всі венеричні захворювання в гострій або заразливій формі;

4)     Хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання) з важкими, стійкими або частими загостреннями;

5)     Епілепсія та епісиндром з різними формами припадків (більш ніж 2 рази на рік);

6)     Всі захворювання з наявністю синдрому залежності від алкоголю, наркотичних та психоактивних речовин, а також за наявності станів абстинентів і поєднань станів абстинентів і психотичних розладів;

7)     Всі хвороби крові в гострій стадії і стадії загострення;

8)      Кахексії будь-якого походження;

9)    Злоякісні новоутворення (хворі після радикального лікування з приводу злоякісних новоутворень (хірургічного, рентгенологічного, хіміотерапії, комплексного) можуть прямувати лише в місцеві санаторії при задовільному загальному стані;

10)  Всі захворювання і стани, що вимагають стаціонарного лікування, у тому числі хірургічного втручання;

11) Всі захворювання, при яких хворі не здібні до повного самообслуговування;

11) Ехінокок будь-якої локалізації;

12)  Схильність до кровотеч;

13)  Вагітність у всі терміни на бальнеологічні і грязьові курорти, а на кліматичні курорти – починаючи з 26-го тижня;

14) Всі форми туберкульозу в активній стадії – для курортів і санаторіїв нетуберкульозного профілю.

[Total: 0    Average: 0/5]